Сайтът използва "бисквитки" (cookies). | Приемам
 • ОБЩИ УСЛОВИЯ за ползване на сайта www.imoti.com

  1. Настоящите общи условия уреждат отношенията между "Булинфо" ООД- София, ЕИК: 121576510, гр.София, ул. "Граф Игнатиев" 14, и лицата - ползватели на услугите на сайта www.imoti.com.

  2. Imoti.com е сайт за малки обяви в областта на пазарите, свързани с недвижими имоти. Imoti.com е собственост на "Булинфо" ООД, ЕИК: 121576510. В настоящите Общи условия "Булинфо" ООД ще бъде идентифициран и със собственото си предприятие- сайта imoti.com.

  3. Всяко лице, което е заредило на браузъра си imoti.com или е било пренасочено към него, следва да се запознае внимателно с настоящите Общи условия и ако лицето не желае да стане ползвател на услугите на imoti.com, ако не желае да предоставя данни и информация и да има достъп до данни и информация, следва незабавно да напусне сайта.
  4. Данните и информацията, получени от сайта imoti.com, са собственост на "Булинфо" ООД и могат да се ползват за търговска и служебна дейност или предоставяни на трети лица само от упълномощени от "Булинфо" ООД субекти и срещу заплащане.

  I. ОБЯВИ

  1. Обявите в imoti.com са класифицирани в 2 рубрики – „Продажби” и „Наеми”.

  2. Потребителите на сайта могат да публикуват обяви в imoti.com, само след регистрация с e-mail и парола.

  3. Регистрираните потребителите на сайта imoti.com могат да публикуват безплатно до 7 /седем/ обяви. Imoti.com има право да налага ограничения относно публикуваните обяви. Тези ограничения могат да са свързани с: корекция на текста на обявата или част от нея, срок на присъствие в сайта, корекция на снимките, цената или др.

  4. Една обява следва да съдържа информация само за един обект на оферта. Задължително е правилното и точно попълване на всички полета във формата за записване на обява, в противен случай администраторите на сайта си запазват правото за редактиране, променяне на позицията и изтриване на обяви с грешно или неправилно попълнено съдържание.

  5. Текстовете и изображенията към всяка обява трябва да отговарят на тематиката на сайта. Текстовете и изображенията в обявите не може да съдържат скрита или явна реклама, освен свързана с предмета на обявата. Текстовете и изображенията в обявите не може да съдържат обидни и/или дискриминационни квалификации.

  6. Обявите, публикувани в нарушение на тези Общи условия се изтриват.

  7. Сайтът imoti.com има право да забрани публикуването на обяви от определени телефони, IP- адреси или e-mail адреси, от които са извършвани системни нарушения на правилата за публикуване на обяви в imoti.com.

  8. "Булинфо" ООД не носи отговорност за верността и актуалността на публикуваните обяви. Цялата отговорност за верността и актуалността на публикуваните обяви и реклама се носи от лицето, което ги е публикувало. С факта на публикуването публикуващият декларира, че в обявите или в рекламата не се съдържа подвеждаща или невярна информация.

  9. Всяка обява може да бъде коригирана, изтрита или деактивирана. Корекцията на информацията в обява или нейното изтриване се извършва незабавно (on-line).

  10. За всяка публикувана обява потребителя задава срок на валидност, през който обявата ще бъде активна и видима от всички потребители в imoti.com. Срокът на валидност може да бъде 28 или 56 дни. След изтичане на зададения срок обявата се деактивира и се съхранява в профила на потребителя, като неактивна обява. Неактивната обява може да бъде повторно активирана.

  11. Информация за вече изтрити обяви не се съхранява.

  II. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

  1. Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни по всяко време от "Булинфо" ООД с оглед повишаване качеството на предоставяните услуги като и с въвеждането на нови такива. Промените могат да произтичат и от изменения в българското законодателство.

  2. "Булинфо" ООД си запазва правото да променя Общите условия по всяко време и по своя преценка. Промените се поместват на официалната страница на сайта и влизат в сила от деня на поместването им там. Ползвателите на услугите на сайта са длъжни да проверяват актуализациите на Общите условия и да съобразяват поведението си с тях.

  3. За всички неуредени в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Р. България законодателство.

  4. Всички възникнали спорове в отношенията между ползвателите на услугите на сайта и "Булинфо" ООД се разрешават по взаимно съгласие, а ако такова не се постигне- пред компетентните съдилища в гр. София, съобразно приложимото в Р.България законодателство.

  III. "Бисквитки" – Cookies

  "Бисквитките" (cookies) са малки файлове, които се съхраняват временно на вашия твърд (hard) диск и позволяват на сайта ни да разпознае компютъра ви следващия път, когато посетите интернет страницата на imoti.com. "Булинфо" ООД използва „бисквитки“ единствено, за да събира информация относно ползването на нашите сайтове, с цел по-бързото Ви иденфициране и предоставяне на услуги.

  IV. Защита на личните данни
  Посетете страницата с политиката ни за защита на личните данни, за да се запознаете с нея